Studiebesök hos Green

15 aug 2018

Green får studiebesök av deltagare från Välkommen framtiden.

I förra veckan fick Green möjlighet att presentera vår verksamhet för ett stort gäng deltagare från Välkommen Framtiden.

För att på bästa sätt presentera Greens verksamhet ordnades ett studiebesök på en innergård på Landsvägsgatan i Haga. Där fick deltagarna träffa Pia Karlsson, arbetande förman på Green samt Adam och Sama, som redan är Green Steps-deltagare.

Tillsammans beskrev de hur en dag på Green kan se ut, vilka verktyg vi använder, vad man bör tänka på ur ett arbetsmiljöperspektiv och mycket annat.

Många i gruppen från Välkommen Framtiden visade stort intresse och nyfikenhet kring utemiljöarbetet. Av de deltagare som under dagen fick träffa Green kommer det under hösten att ske en urgallrignsprocess för att hitta potentiella kandidater som matchar med vårt traineeprogram. Ambitionen är att hitta 15 deltagare som kvalificerar språkligt och dessutom uppvisar ambition och intresse för jobbet och dessutom delar Greens värderingar.