Förberedelser inför DUA-dagen

19 okt 2018

Idag har Green tillsammans med Framtiden AB (Göteborgs stad) presenterat Green Steps för DUA (Delegationen för Unga och nyanlända till Arbete).

Green hade möjligheten att presentera hur Green, som företag, kan vara med att skapa en Win-Win-Win-Win effekt för individen (nyanländ eller långtidsarbetslös), kommunen/staten, samhället och företaget.

Under presentationen fanns ett speciellt intresse för att höra hur samarbetet mellan Green, Arbetsförmedlingen, Folkuniversitetet och AB Framtiden har fungerat.

Michael från Green svarade på frågorna tillsammans med Green Steps traineen Mohammad och mentor Janne.

DUA-dagen
Den 8 november kommer Green att få möjligheten att presentera Green Steps på nytt under DUA-dagen inför 600 deltagare från hela landet. DUA-dagen är en mötesplats för kommuner, organisationer och företag där den samverkan kring nyanlända och unga som finns runt om i landet presenteras och diskuteras.

Har du frågor eller funderingar om Green Steps eller DUA-dagen?

Kontakta Michael Royson, tel: 073 640 63 80