Gardening and food production

Green Steps – möjligheter för alla

Från arbetslöshet till fast anställning med utbildning, traineeprogram och en individanpassad karriärplanering.

 

 

Green Steps – Green Landscaping Groups traineeprogram byggt på mentorskap och praktisk erfarenhet

M5A9486-Redigera

Green Steps erbjuder en tydlig karriärväg

Green Steps är ett traineeprogram som bygger på ett mentorskap och kombinerar utbildning och arbetserfarenhet för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Genom att Green Landscapings anställda erbjuder mentorskap får deltagarna i Green Steps under resans gång en arbetsplats, en gemenskap och ett sammanhang samtidigt som vi som företag bidrar till att öppna en dörr in till arbetsmarknaden för människor som tidigare stått utanför.

Vi vill skapa en tydlig karriärväg även för de som inte har skolutbildning på högre nivå. Initiativet sker i samarbete med kommuner och kommunala bostadsbolag.

En individanpassad utbildning för framtiden

Green Steps är i grunden ett program för som erbjuder människor som står långt från arbetsmarknaden lära sig jobbet på jobbet. Programmet syftar till att först välja rätt kandidater och att sedan utveckla dennes kompetenser så att deltagaren efter avslutad skolning får ett yrkesbevis motsvarande en gymnasieutbildning.

Kandidaterna till programmet väljs ut med hjälp av metoder där kartläggning av individuella intressen är en central del. Vidare kartlägger man kompetenser, bland annat inom det svenska språket och kandidaten får bidra genom självskattning.

Programmet i sin helhet baseras på OCN-metoden, som är en erkänd valideringsmotor för att kvalitetssäkra kunskap.

Green-Steps-start

Vi har deltagit i Green Steps!

Nyheter

Green Landscaping inspirerar i Botkyrka

28 maj 2019

I början av maj deltog Michael Royson från Green Landscaping på DUA:s halvdagskonferens där vi gavs...

Samarbete med SFI i Alingsås

4 feb 2019

Alingsås kommun publicerade ett pressmeddelande som beskriver starten på ett samarbete mellan Green,...

Green Steps på DUA-dagen

8 Nov 2018

Green var på plats och presenterade Green Steps då Delegationen för unga och nyanlända till arbete...

Förberedelser inför DUA-dagen

19 okt 2018

Idag har Green tillsammans med Framtiden AB (Göteborgs stad) presenterat Green Steps för DUA...