FotografEszterSimone-143

Green Steps

Kompetens som målbild!

Green Steps skiljer sig från vanliga rekryteringsmodeller och arbetsmarknadsinsatser. Genom individanpassad ”lära i arbete”, jobbrotation och utbildningar kompetensutvecklas deltagarna inom grönyteskötsel. Efter senast 24 månader får deltagarna branschcertifiering som motsvarar en gymnasieutbildning och framtida karriärmöjligheter.

Green steps cirklar blue

Den traditionella modellen

I dagens samhälle är en genomförd och godkänd gymnasieskola en grund för fortsatt vidareutbildning och kompetenshöjning. Förutsättningar för att lyckas med detta utan resultat från en väl fungerande grundskoleutbildning är små. Saknas även motivation och ambition är förutsättningarna att inom rimlig tid genomgå gymnasieskola med godkända betyg mycket ringa.

Green steps cirklar green

Green Steps

Genom att sätta fokus på kompetensutveckling, och där utbildning och praktik sker parallellt genom att individen direkt tillåts arbeta med lämpliga arbetsuppgifter får man en kontinuerlig utveckling och en omedelbar tillhörighet på arbetsplatsen. Genom detta stärks individen och dennes kunskapsbredd vilket gör dem mer flexibla och bättre rustade för när arbetsuppgifter och roller förändras.

 

Programmets steg

steps
Herobild

Grundkrav

En noggrann urvalsprocess skapar förutsättningar för framgång och motivation!

 

Bild 10

Introduktion

 • Introduktion hos Green
 • Grundutbildning inom grönyteskötsel startar
 • Individuell kompetensutvecklingsplan

 

Bild 13

Lärande i arbete

 • Tranineeprogram med mentor
 • Trainee rotation
 • Kompetensutveckling
 • Visstidsanställning

 

FotografEszterSimone-159

Kompetensutveckling

 • Förlängd visstidsanställning
 • Branschrelaterat yrkesbevis
 • Start kompetensvalidering
 • Kompetensutveckling via Green Academy

 

FotografEszterSimone-26

Kontinuitet

 • Certifiering yrkesbevis
 • Fast anställning
 • Kompetens­utveckling i Green Academy

 

Stairs

Vill du ha en mer komplett genomgång?

Kontakta oss för en personlig presentation!

 • Namn
 • E-post
 • Telefon
 • Meddelande