Steps

Green Academy

Vi tror att kompetensutveckling medför hållbarhet över tiden!

Green Academy är en del i vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete för att utveckla kompetensen bland våra nyanställda och nuvarande medarbetare. Våra medarbetares breda kunskap, delaktighet och påverkan bidrar till ständiga förbättringar inom verksamheten.

Under 2010 startade vi Green Academy som ett steg för ökad kompetensutveckling bland medarbetare. I samtal med medarbetarna identifierar vi kompetensområden som de önskar utveckla. All utbildning i Green Academy utvärderas och dokumenteras.

Green Landscaping vill vara en inkluderande arbetsgivare och förstahandsvalet i branschen. Hos oss ska det råda en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och nöjda medarbetare.

Alla våra medarbetare skriver under vår Uppförandekod.