Från Green Steps till anställning

11 jun 2020

Många av deltagarna i programmet Green Steps är nu inne i slutet av sin 24-månadersperiod. Tre deltagare har redan avslutat programmet och har fått en anställning i bolaget.

Våra Green Mentors gör en fantastisk insats och har gett ett bra stöd i deltagarnas utveckling. Bra jobbat säger vi till alla inblandande i programmet.

I den rådande situationen har påfyllningen i programmet varit lägre än som var planerat. Senast in är Ali Mire som startade i Göteborg den 2 juni. Vi hälsar Ali varmt välkommen till Green och till Green Steps.

Foto: Ali tampas med en tuff rabatt på Förbo tillsammans med Alex Låsbom.