Mentorutbildning i Göteborg

20 apr 2021

En viktigt komponent i Green Steps programmet är våra mentorer som delar med sig av sina erfarenheter och...

Utbildning med sikte på yrkesbevis

8 mar 2021

Region Väst inledde i början av året en utbildning för deltagarna i Green Steps programmet med sikte på...

På studiebesök hos Green Steps

16 Nov 2020

Region Väst med Göteborg och bolagen Green Landscaping, Svensk Markservice och GML Sport i spetsen...

Från Green Steps till anställning

11 jun 2020

Många av deltagarna i programmet Green Steps är nu inne i slutet av sin 24-månadersperiod. Tre deltagare...