Gardening and food production

Green Steps – möjligheter för alla

Från arbetslöshet till fast anställning med utbildning, traineeprogram och en individanpassad karriärplanering.

 

 

Green Steps – Green Landscaping Groups traineeprogram byggt på mentorskap och praktisk erfarenhet

M5A9486-Redigera

Green Steps erbjuder en tydlig karriärväg

Green Steps är ett traineeprogram som bygger på ett mentorskap och kombinerar utbildning och arbetserfarenhet för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Genom att Green Landscapings anställda erbjuder mentorskap får deltagarna i Green Steps under resans gång en arbetsplats, en gemenskap och ett sammanhang samtidigt som vi som företag bidrar till att öppna en dörr in till arbetsmarknaden för människor som tidigare stått utanför.

Vi vill skapa en tydlig karriärväg även för de som inte har skolutbildning på högre nivå. Initiativet sker i samarbete med kommuner och kommunala bostadsbolag.

En individanpassad utbildning för framtiden

Green Steps är i grunden ett program för som erbjuder människor som står långt från arbetsmarknaden lära sig jobbet på jobbet. Programmet syftar till att först välja rätt kandidater och att sedan utveckla dennes kompetenser så att deltagaren efter avslutad skolning får ett yrkesbevis motsvarande en gymnasieutbildning.

Kandidaterna till programmet väljs ut med hjälp av metoder där kartläggning av individuella intressen är en central del. Vidare kartlägger man kompetenser, bland annat inom det svenska språket och kandidaten får bidra genom självskattning.

Programmet i sin helhet baseras på OCN-metoden, som är en erkänd valideringsmotor för att kvalitetssäkra kunskap.

Green-Steps-start

Vi har deltagit i Green Steps!

Nyheter

Utbildning i OCN-validering

4 Okt 2018

Karin och Ulf som är arbetsledare på Green i Göteborg, deltog i veckan på en OCN-validerings utbildning...

Fortsatt mentorsutbildning

2 Okt 2018

Igår fortsatte vi vår mentorsutbildning i Göteborg. Utbildaren, Marcus Wiedel från Göteborgs Tekniska...

Green Steps på uppdrag

26 Sep 2018

Green Steps deltagaren Ahmed planterar och lägger färdigt gräs tillsammans med Karin och Ulf på...

Avsiktsförklaring med Välkommen till Framtiden

25 Sep 2018

Green Landscaping har inom ramen för initiativet Green Steps tecknat en avsiktsförklaring med Välkommen...