Gardening and food production

Green Steps – möjligheter för alla

Från arbetslöshet till fast anställning med utbildning, traineeprogram och en individanpassad karriärplanering.

 

 

Green Steps – Green Landscaping Groups traineeprogram byggt på mentorskap och praktisk erfarenhet

M5A9486-Redigera

Green Steps erbjuder en tydlig karriärväg

Green Steps är ett traineeprogram som bygger på ett mentorskap och kombinerar utbildning och arbetserfarenhet för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Genom att Green Landscapings anställda erbjuder mentorskap får deltagarna i Green Steps under resans gång en arbetsplats, en gemenskap och ett sammanhang samtidigt som vi som företag bidrar till att öppna en dörr in till arbetsmarknaden för människor som tidigare stått utanför.

Vi vill skapa en tydlig karriärväg även för de som inte har skolutbildning på högre nivå. Initiativet sker i samarbete med kommuner och kommunala bostadsbolag.

En individanpassad utbildning för framtiden

Green Steps är i grunden ett program för som erbjuder människor som står långt från arbetsmarknaden lära sig jobbet på jobbet. Programmet syftar till att först välja rätt kandidater och att sedan utveckla dennes kompetenser så att deltagaren efter avslutad skolning får ett yrkesbevis motsvarande en gymnasieutbildning.

Kandidaterna till programmet väljs ut med hjälp av metoder där kartläggning av individuella intressen är en central del. Vidare kartlägger man kompetenser, bland annat inom det svenska språket och kandidaten får bidra genom självskattning.

Programmet i sin helhet baseras på OCN-metoden, som är en erkänd valideringsmotor för att kvalitetssäkra kunskap.

Green-Steps-start

Vi har deltagit i Green Steps!

Nyheter

Mentorutbildning i Göteborg

20 apr 2021

En viktigt komponent i Green Steps programmet är våra mentorer som delar med sig av sina erfarenheter och...

Utbildning med sikte på yrkesbevis

8 mar 2021

Region Väst inledde i början av året en utbildning för deltagarna i Green Steps programmet med sikte på...

På studiebesök hos Green Steps

16 Nov 2020

Region Väst med Göteborg och bolagen Green Landscaping, Svensk Markservice och GML Sport i spetsen...

Från Green Steps till anställning

11 jun 2020

Många av deltagarna i programmet Green Steps är nu inne i slutet av sin 24-månadersperiod. Tre deltagare...